Эрта ёшдаги болалар патологияси булими

Булим 2008 йилда ташкил этилган.  Булим мудири олий тоифали педиатр   Очилова М. Ю. Булимда олий тоифали врач педиатрлар Даминова С. А. ва Тураев Т.Т.  хам фаолият олиб боради. Хар йили булимда  бир ойдан 3 ёшгача булган 1300  нафардан ортик болага малакали тиббий ёрдам курсатилади. Бу ерда кичкинчой  болаларни оёкка туришига ва хаётда олга кадам ташлашига ёрдам берилади.

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.