Жаррохлик булими

ХирургияБулим 20 шифо-уринга мулжалланган, замонавий тиббий аппаратура ва асбоб-ускуналар билан таъминланган. Булим мудири олий тоифали жаррох Восиев Ж.В. Булимда олий тоифали жаррохлар  Каримов К.Р. Кодиров У.С, жаррох Курбонов Х, чакалоклар жаррохлари Восиев Ж. ва Аслонов А. фаолият юритади.  Йилда 1000 дан ортик жаррохлик муолажалари утказилади. Булимда упка, жигар, буйрак патологиялари булган болаларга режали равишда хамда ривожланишнинг тугма нуксонлари булган болаларга жаррохлик амалиёти утказилади.

Иккинчи жаррохлик булими 17 ўриндан иборат бўлиб 2016 йил очилди. Бўлим мудири жаррох Ғоипов Ж. Бўлимда ўткир йирингли касалликлар билан оғриган бемор болалар даволанади.

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.